Copyright © 愛燴家宴會設計
designed by 華麟行銷設計
 

 

 


  | 歐式自助餐 | 精緻雞尾酒會 |  
     
 
     
 
   

 

服務類別 :企業活動、社區聯歡派對、雞尾酒宴會、婚宴喜慶、週年慶、慶功宴、新居落成。

 


 
備註:

1. 雞尾酒無限供應
2. 含免洗盤、杯所需餐具。若需銀叉、象牙筷、瓷盤、玻璃杯視總金額免收費用。
3. 提供現場服務人員
4. 宴會桌(鮮)花藝另計,2,500元起(10年以上花藝協會老師) 。
5. 高級器皿出租(千組供選)、桌椅租借、造型氣球、舞台音響燈光、造型冰雕另計。